سونوگرافی گوسفندان

سونوگرافی گوسفند به خصوص در دام‌های هترو و همو که چند قلوزا هستند باعث شناسایی دام‌ها در تعداد بره داخل رحم، جهت آمادگی برای زایمان و دادن خوراک قوی‌تر بسیار اهمیت دارد و همین نکته اهمیت سونوگرافی گوسفندان را برای دام‌دار مشخص می‌کند.

اصولا وقتی از سونوگرافی گوسفند یا در دام سبک، یعنی میش و بز صحبت می‌کنیم شاید برای بسیاری از دام‌داران این یک موضوع مجهول و عجیب باشد، که چه دلیلی دارد میش را سونوگرافی کنیم؟

امروزه با توجه به هزینه‌های بسیار بالای خوراک در دام‌داری، ما مجبور هستیم تا هزینه‌های دام‌پروری را مدیریت کنیم تا به این وسیله به سود دهی بالا برسیم.

در دام‌داری صنعتی و با سیستم بسته، دام تمام سال در داخل سالن قرار دارد و جیره‌ای که دریافت می‌کند. یک جیره دستی است. در دام‌داری‌های سنتی نیز که گله در مرتع است، باز در زمستان، دام داخل سالن و پای آخور است.

جداسازی دام‌های آبستن سنگین و آبستن سبک و یا غیر آبستن جهت تفکیک نوع خوراک آن‌ها از مهم‌ترین دلایل سونوگرافی گوسفند یا سونوگرافی در دام سبک است. در ضمن در دام‌هایی مثل گوسفند چندقلوزا یا گوسفند دو قلوزا که قابلیت به دنیا آوردن بیش از یک بره در هر نوبت آبستنی را دارند این کار بسیار مهم است. با سونوگرافی می‌توان این دام‌ها را شناسایی کرد و متوجه شد که چه تعداد بره داخل رحم خود دارند. این آگاهی جهت آمادگی برای زایمان و دادن خوراک قوی‌تر بسیار اهمیت دارد. در صورتی که دام‌دار یا مزرعه‌دار سونوگرافی را انجام ندهد و از تعداد بره‌های میشِ آبستن آگاه نباشد، ممکن است خطرات زیادی برای میش و بره‌ها به وجود بیاید.

زمان سونوگرافی گوسفند
در مورد زمان مناسبی که باید سونوگرافی گوسفندان انجام شود باید گفت که این کار باید بعد از  ۵۰ تا ۶۰ روز از زمانی که میش‌ها با قوچ‌ها جفت‌گیری می‌کنند، انجام شود.