ارسال هشت راس بره میش هترو و یک راس قوچ هترو به استان البرز طالقان

چاق کردن گوسفندان ؛ روش‌های مؤثر برای چاق شدن دام‌ها