تعیین ژنوتیپ دام‎ها
هنگامی که بره‌ای متولد می‌شود برای تعیین ژنوتیپ آن، لازم است فرایند خون‌گیری از دام مورد نظر صورت گیرد. با فرایند خون‌گیری متوجه خواهیم شد که دام ما هتروزیگوت، هموزیگوت یا معمولی است. با تعیین ژنوتیپ یک بره می‎توان به اطلاعات کاملی درباره طریقه پرورش دام دست یافت. هنگامی که بره‌ای حاصل جفت‌گیری و آمیختگی قوچ هترو یا همو با میش‌های معمولی یا هترو است، ما می‎توانیم با خون گرفتن از بره و انجام آزمایش‌های لازم، به ژنوتیپ دقیق آن پی‌ببریم. بعد از خون‌گیری از گوسفند به شیوه کاملا اصولی، نمونه خون به آزمایشگاه فرستاده می‌شود تا با انجام عملیات‎ آزمایشگاهی، متوجه شویم که بره ما از چه ترتیب ژنوتیپی برخوردار است.

دام‌های هتروزیگوت
شاید شما هم درباره قوچ هترو یا میش هترو شنیده باشید ولی دلیل این نام‌گذاری را ندانید. واقعیت این است که این نام‌ها به ژنوتیپ دام‌ها و جنسیت‌شان برمی‌گردد. قوچ هترو و میش هترو هر کدام در ژنوتیپ خود دارای یک ژن دوقلوزا هستند. اگر دامی دارای یک ژن دوقلوزایی باشد، آن دام را تک ژن می‌نامیم. دام‌های تک ژن فاقد ژن دوم هستند. یک قوچ یا میش هترو قادر است که در کم‌ترین حالت ممکن، به بخشی از بره‌های خود این ژن را منتقل کند و بخشی از بره‌ها هم فاقد ژن خواهند بود. البته لازم به ذکر است که میش هترو، حتما دوقلوزا است. بسیاری از افراد مشغول در زمینه پرورش گوسفند، به دنبال گوسفندان دوقلوزا و پرورش این دام‌ها هستند. بره‎ای از قوچ یا میش هترو با یک دام معمولی به احتمال 25 درصد، هتروزیگوت خواهد بود. بره‎ای از قوچ هترو با میش هترو هم به احتمال 50 درصد، هتروزیگوت خواهد بود.

دام‌های هموزیگوت
اگر میش یا قوچ شما دارای دو ژن دوقلوزایی باشد، به آن‌ها قوچ همو و میش همو خواهند گفت. نتیجه جفت‌گیری یک گوسفند هموزیگوت با هر مدل دامی، انتقال حداقل یکی از ژن‌های دوقلوزایی به بره‌های متولد شده است. به همین دلیل است که بره متولد شده از یک گوسفند همو قطعا یک ژن دوقلوزا را داشته و هترو خواهد بود.

نکته‌ای اساسی از تعیین ژنوتیپ بره‌ها


نکته‌ای که درباره آزمایش‌های لازم برای تشخیص ژن دوقلوزایی بره وجود دارد این است که درصد کمی خطا در چنین آزمایش‌هایی وجود دارد و ممکن است با یک‌بار آزمایش، جواب اشتباهی به دست ما برسد. ما به شما پیشنهاد می‌کنیم که برای تعیین ژنوتیپ هر بره، دو نمونه خون از آن را به آزمایشگاه منتقل کنید تا از جواب آزمایش‌های خود اطمینان پیدا کنید.