محصولات دامی و غیر دامی از جمله خدمات اصلی شرکت دانش بنیان افشار ژن مستفر در پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس تهران، است. این محصولات با توجه به نیاز و درخواست متقاضیان، دام‌داران و مزرعه‌داران محترم آماده واگذاری هستند. از جمله محصولات دامی تولید شده در شرکت افشار ژن باید به قوچ ژن دار اشاره کرد. این قوچ‌های اصلاح نژاد شده جهت تاسیس یا اصلاح یک گله یا مزرعه توصیه می‌شوند. جفت‌گیری این قوچ‌های ژن دار با میش‌های اصلاح نژاد شده، می‌تواند نسلی از بره‌های دو قلوزا یا چند قلوزا را تضمین کند. این بره‌ها اگر جنسیت نر داشته باشند تبدیل به قوچ‌هایی خواهند شد که حامل ژن دو قلو یا چند قلوزایی خواهند بود و می‌توانند این ویژگی را به نسل بعدی منتقل کنند. حال اگر بره‌ها جنسیت ماده داشته باشند تبدیل به میش‌هایی دو قلوزا یا چند قلوزا خواهند شد که روند اصلاح نژاد و ازدیاد جمعیت یک گله یا مزرعه را به خوبی پیش خواهند برد.

میش ژن دار، میش همو یا میش هترو نیز از جمله دیگر محصولات شرکت ما است که جهت زاد و ولد و اصلاح نژاد در یک گله و یا مزرعه بهترین گزینه برای متقاضیان خواهد بود. محصول دیگر ما میش آبستن شده توسط قوچ ژن دار است که این مورد از محصولات دامی نیز بره یا بره‌هایی را به دنیا خواهند آورد که حامل ژن باشند. بره‌های ماده از نژاد افشاری که حامل ژن‌های اصلاح شده هستند و قابلیت دو قلو و چند قلوزایی دارند نیز در سبد محصولات افشار ژن موجود است.

میش آبستن از نژاد افشاری که شکم اول آبستنی آن است به عنوان بهترین گزینه برای تاسیس مزرعه یا گله به دام‌داران و مزرعه‌داران واگذار خواهد شد. بره نر افشاری جهت پرواربندی، بره نر هتروزیگوت شش ماهه، بره نر هموزیگوت و میش افشاری با بره هم از دیگر محصولات عرضه شده توسط افشار ژن هستند.

در ضمن محصولات غیر دامی شرکت ما نیز شامل آزمایشگاه تست ژنتیک برای تعیین ژنوتیپ،کنسانتره پرواری و داشتی، سیدر گوسفندی و هورمون می‌شود.

میش افشاری با بره
بره ماده افشاری هتروزیگوت و هموزیگوت
میش آبستن افشاری شکم اول
بره نر هتروزیگوت شش ماهه
بره نر افشاری جهت پرواربندی
میش آبستن شده با قوچ هتروزیگوت و هموزیگوت
میش آبستن شده با قوچ هتروزیگوت و هموزیگوت
قوچ ژن دار
ونوجکت
ژنوتیپ
کنسانتره پرواری و داشتی
سیدر گوسفندی و هورمون
© 2019 Copyright © کلیه حقوق برای «افشارژن» محفوظ است. دیجیتال مارکتینگ جامع و تخصصی توسط: نوکارتو