ارسال سه راس بره میش هترو قوچ خورده از همو , یک راس قوچ هترو و یک راس بره نر همو به کلاردشت