میش چند قلوزا

میش‌های چند قلوزا که در مجتمع دامپروری افشار ژن اصلاح شده‌اند مناسب‌ترین گزینه برای ایجاد نسل در مزارع پرورش گوسفند هستند.