بهترین روش پرواربندی بره چیست؟ دامداران بخوانند و بدانند!

بیماری لمفادنیت کازئوس چیست و چگونه می‌توان در کار پرورش گوسفند اختلال ایجاد کند؟

شرایط بدن گوسفند و نمره بدنی آن‌ها را بدانید و بعد خرید کنید