پرورش گوسفندان و روش‌های نگه‌داري گوسفندان ایرانی

پرورش گوسفندان گوسفندان ایرانی

برای پرورش گوسفندان و گوسفندان ایرانی سه شیوه وجود دارد که به شرح ذیل هستند.

۱- نگه‌داري به روش چراي آزاد (گسترده يا عشايري)
۲- نيمه آزاد (روستايي)
۳- روش ساكن (پرورش در مزرعه)

۱- روش چراي آزاد:
در مناطقي كه از آب و هواي معتدل برخوردار بوده و در مجاورت مراتع وسيعِ پر بار قرار دارند این روش به‌كار مي‌رود. در روش چرای آزاد دام‌ها در دامن طبيعت به‌سر برده و هيچ‌گونه آغل خاصي برايشان در نظر گرفته نمي‌شود. مهم‌ترين مزيت اين روش باصرفه بودن آن از نظر اقتصادي است. از آن‌جایی كه گوسفند هنگام چرا علوفه را از ته مي‌كند، بهتر است زمين (مرتع) ابتدا توسط گاو چريده شده سپس در اختيار گوسفندان قرار بگيرد.

۲- روش نيمه آزاد در پرورش گوسفندان (روش توأم كشاورزي – گله داري)
در اين روش، گله‌داري جنبۀ غالب دارد. محل زندگي گله‌دار معمولاً در همان روستاي مبدأ است. البته در مدتي از سال گله‌دار مجبور مي‌شود گلۀ خود را كوچ دهد.

۳- پرورش ساكن (‌پرورش در مزرعه):
در اين روش حرفه اصلي شخص روستايي كشاورزي است. گوسفند در مواقع نامناسب از نظر جوي، در آغل به‌سر برده و به طور دستي تغذيه مي‌شود. اين آغل‌ها در روستاي مبدأ مستقر هستند.

طبقه‌بندي انواع گوسفند در دنيا:
۱- بر اساس نوع توليد (‌گوشتي،‌ شيري، پشمي،‌ پوستي)
۲- بر اساس وضعيت شاخ
۳- بر اساس منطقۀ جغرافيايي
۴- بر اساس وضعيت دنبه
۵- بر اساس نوع پشم (مهم‌ترين روش تقسيم‌بندي گوسفند است).

گوسفندان ايراني برحسب نوع توليد به دسته‌هاي زير تقسيم مي‌شوند:
۱- نژادهاي گوشتي مثل گوسفندان لري – مغاني – افشاری  شال
۲- نژادهاي پشمي مثل گوسفندان بلوچي – كلكو – ماكوئي
۳- نژادهاي شيري مانند گوسفندان قزل
۴- نژادهاي پوستي مانند گوسفندان قره گل

صفات اقتصادي در گوسفند:
در مورد پرورش گوسفندان باید دانست که گوسفند نوعي دام چند هدفي براي پرورش است و به‌ويژه از نظر توليد گوشت،‌ شير، پشم، پوست و توليدمثل از اهميت بالايي برخوردار است. در ميان صفات ذكر شده بازده توليدمثل از اهميت بسيار بالايي برخوردار است. ميزان توليد گوشت نيز به موازات صفت توليدمثل از جمله صفات مهم اقتصادي به شمار مي‌آيد.

در ضمن مجتمع دام‌پروری افشار ژن محصولات بی‌نظیری مثل قوچ هترو ، قوچ همو ، میش هترو ، میش همو ، گوسفند چندقلوزا ، گوسفند دوقلوزا ، میش چندقلوزا و میش دوقلوزا را به متقاضیان عرضه می‌کند. برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.