بایگانی برچسب برای: borola

برولا گوسفند اصلاح نژاد شده مرینو  ؛ اصلاح و ترکیب نژادی آن با گوسفند افشاری در ایران