برگزاری کارگاه آموزشی تخصصی دام‌پروری

افشارژن به منظور ارتقای سطح علمی دام‌داران محترم کشور، تصمیم به برگزاری کارگاه آموزشی تخصصی دام‌پروری در تاریخ 11 دی ماه 1399 گرفته است.

سرفصل‌ها:

  • آشنایی با ساخت دام‌پروری
  • آشنایی با واکسیناسیون
  • آموزش مراقبت‌های بارداری
  • آموزش دوره جیره نویسی
  • آموزش تشخیص چند قلوزایی
  • اشنایثی با هترو و همو
  • آشنایی با بیماری‌ها
  • مفهوم و روش سیدر گذاری
  • آشنایی با نژادها
  • و…

همچنین به شرکت کنندگان، مدرک معتبر از جانب سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان تهرن اعطا خواهد شد.

به دلیل شرایط کنونی و شیوع ویروس کرونا، دارای ظرفیتی محدود است.

جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس بگیرید.

خانم مختارپور:09911587123

کارگاه آموزشی دامپروری

دوره آموزشی افشار ژن