پرورش گوسفند از طریق اپلیکیشن

پرورش گوسفند از طریق اپلیکیشن

یک شرکت چینی پرورش گوسفند با راه اندازی یک اپلیکیشن تلفن همراه با عنوان “مرتع کمک رسانی به شین جیانگ” اقدام به پرورش اینترنتی گوسفند کرده است.

به گزارش رادیو بین المللی چین، این شرکت چینی فعال در شهرستان “مو لی” استان سینکیانگ که با تهیه گوشت گاو و گوسفند با کیفیت بالا در بازار چین معروف شده است با راه اندازی یک اپلیکیشن تلفن همراه فروش گوسفندهای خود را افزایش داده است.
با استفاده از این اپلیکیشن هر فرد می تواند یک بره یک ماهه “مو لی” را به عنوان حیوان خانگی پذیرفته و هر روز تنها هشت یوان هزینه خوراک بپردازد، پس از شش یا هفت ماه این گوسفند برای فروش آماده می شود و صاحب آن می تواند گزینه ادامه پرورش و یا خرید گوشت آن را انتخاب کند افراد همچنین می توانند گوشت گوسفند را به عنوان هدیه برای دوستان خود ارسال کنند و همه کارهای ارسال گوشت از طریق این اپلیکیشن انجام می شود.
با نوآوری در روش فروش، شرکت یادشده بعد از نه ماه، تعداد کارمندان خود را چند برابر افزایش داده و میزان فروش روزانه اش نیز از سی کیلو به سه تن رسیده است.

پرورش گوسفند از طریق اپلیکیشن

قیمت گوشت گوسفند نیز از چهل و هشت یوان به شصت و هشت یوان افزایش یافته است که از طریق افزایش هزینه خرید، کمک های بیشتری در اختیار گله داران در رهایی از فقر صورت می گیرد.
گوشت گوسفند شهرستان “مو لی” واقع در شین جیانگ از شهرت زیادی در سراسر چین برخوردار است این نوع گوسفند به خاطر تغذیه طبیعی و مصرف آب پاک ناشی از ذوب برف، گوشت بسیار نرم، لذیذ و خوشبویی دارد.