سیدر گوسفندی و هورمون

سیدر یکی دیگر از محصولات شرکت افشار ژن است که با تضمین کیفیت به مزرعه‌داران و دام‌پروران عرضه می‌شود. بعد از قرار گرفتن سیدر درون واژن میش، پروژسترون موجود در سیدر به مرور و به طور یکنواخت پخش خواهد شد. با قرار دادن سیدر در درون واژن گوسفند می‌توان دوره فحلی را کنترل کرد.

هورمون تولید شده در شرکت افشار ژن نیز جهت ایجاد فحلی در میش‌ها، درمان عقیم بودن میش ناشی از کم‌کاری غده هیپوفیز، موثر در چند قلوزایی و … به متقاضیان، دام‌پروران و مزرعه‌داران محترم ارائه می‌شود.

بعد از آشنایی با سیدر و هورمون، تولید شده در شرکت افشار ژن، در صورت تمایل می‌توانید با یکی دیگر از محصولات شرکت ما؛ کنسانتره پرواری و داشتی نیز آشنا شوید.