دوره پرورش گوسفند داشتی چندقلوزا:

آشنایی با گوسفندان همو و هترو (ایرانی)

آشنایی با گوسفندان رومانوف و رومن (وارداتی)

شرکت افشار ژن با برگزاری دوره پرورش گوسفند داشتی چندقلوزا اقدام به آموزش متقاضیان می‌نماید. این دوره‌ها برای ‌آن دسته از متقاضیانی که در فکر تاسیس گله یا مزرعه پرورش گوسفند هستند یا تمایل دارند که گله یا مزرعه خود را گسترش دهند، بسیار مفید و کاربردی خواهد بود.

در طی این دوره کارشناسان و متخصصان شرکت افشار ژن با استفاده از 30 سال دانش و تجربه عملی و علمی خود سعی خواهند داشت که تمامی اطلاعات مورد نیاز در مورد پرورش دادن گوسفندان داشتی چندقلوزا را در اختیار شرکت‌کنندگان قرار دهند.

گوسفندهای چندقلوزا در دامداری امروز پایه و رکن اصلی رشد و سودآوری مزرعه یا گله هستند. به دنیا آوردن چندین بره در هر مرحله از زایمان و نژاد دار بودن این بره‌ها، دو مزیت اصلی پرورش گوسفند داشتی چندقلوزا است. افزایش تصاعدی تعداد گوسفندان و همچنین خلوص نژادی از نتایج سرمایه‌گذاری روی گوسفندهای چندقلوزا است.

سرفصل‌های دوره:

  • آشنایی با گوسفندان چندقلوزای ایرانی : همو و هترو
  • آشنایی با گوسفندان چندقلوزای وارداتی : رومانوف و رومن
  • آشنایی با فضای مزرعه دامپروری
  • انجام امور عملی در دامپروری و لمس کردن فضای کسب و کار
  • آشنایی با افراد و مراکز مرتبط و معتمد مانند دام‌پزشک، واکسیناتور و داروخانه‌ها جهت انجام امور جاری در دامپروری
  • آشنایی با مراکز خرید علوفه
  • آشنایی با مراکز خرید دام سالم
  • آشنایی با مراکز عرضه و فروش محصولات

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این دوره آموزشی و چگونگی ثبت نام در آن می‌توانید با شماره ذیل تماس حاصل بفرمایید.

خانم مختارپور:
09911587123

دوره پرورش گوسفند داشتی چندقلوزا

دوره آموزشی افشار ژن

دوره پرورش گوسفند داشتی چندقلوزا