خرید دام دامداران تحت پوشش

خرید دام دامداران تحت پوشش

مجتمع افشار ژن آماده عقد قرارداد برای خرید بره دامداران تحت پوشش با قیمت ژن می باشد این مبلغ هر کیلو 15000 تومان بالاتر از قیمت دام زنده تهران می باشد و ملاک ارزیابی  قیمت دام زنده تهران نرخنامه سازمان میادین شهرستان تهران می باشد که در سایت سازمان میادین و تره بار استان تهران قابل ملاحظه می باشد