برگزاری دوره های آموزشی نگه داری صنعتی دام

برگزاری دوره های آموزشی نگه داری صنعتی دام

نخستین جلسه دوره های آموزشی دام پروری مجتمع افشارژن زیر نظر سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران برگزار شد.

کلاس های آموزشی با عنوان نگه داری صنعتی دام سبک به صورت کاملاً عملی و با پوشش صد درصدی مطالب برای علاقه مندان به دام پروری و شروع کسب و کار برگزار می شود.

علاقه مندان به حضور در کلاس می توانند برای اطلاعات بیشتر و ثبت نام با شماره آموزشگاه تماس بگیرند : 021-77108093

دام

دوره آموزشی افشارژن

گوسفند