برگزاری دوره آموزش گوسفند داری

گوسفند

دوره آموزش گوسفند داری در سیستم صنعتی توسط مجتمع دامپروری افشارژن در تاریخ 1398/7/26 در پارک علم و فن آوری دانشگاه تربیت مدرس با ارائه مدرک از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران برگزار می گردد.

جهت اطلاع و شرکت در دوره با شماره های 09121583123 و 09121262863 تماس حاصل فرمایید.

دام

دورآموزشی افشارژن