اطلاع رسانی به دامداران عزیز

اطلاع رسانی به دامداران عزیز

با توجه به فرا رسیدن فصل گرما و شیوع کنه به دامداران محترم توصیه می شود از حمام کنه جهت جلوگیری از شیوع بیماری های وابسته به گزش کنه استفاده نمایند .

شایان ذکر است توجه به غلظت سم در حمام کنه جهت جلوگیری از آسیب رسیدن به دام از اهمیت بالایی برخوردار است.