کنسانتره پرواری و داشتی

کنسانتره پرواری و داشتی تولید شده در شرکت افشار ژن آماده تحویل به متقاضیان محترم است. تفاوتی نمی‌کند که مزرعه دام‌پروری شما مزرعه‌ای داشتی باشد یا مزرعه‌ای پرواری، می‌توانید کنسانتره مورد نیاز خود را به ما سفارش دهید. کارشناسان و متخصصان افشار ژن باکیفیت بودن و ممتاز بودن این کنسانتره را تضمین می‌کنند.

بعد از آگاهی از ویژگی‌های کنسانتره پرواری و داشتی تولید شده در شرکت مجتمع دامپروری افشار ژن، اگر تمایل داشته باشید می‌توانید با دیگر محصولات افشار ژن نظیر سیدر و هورمون نیز آشنا شوید.