ژنوتیپ و تعیین آن در آزمایشگاه تست ژنتیک

ژنوتیپ و آزمایشگاه تست ژنتیک افشار ژن

ژنوتیپ و آزمایشگاه تست ژنتیک افشار ژن

ژنوتیپ تستی است که به واسطه آن متوجه می‌شویم که دام مورد نظر دارای ژن برولا هست یا نه.  ژن برولا گونه ای از نژاد مرینو است که ویژگی چندقلو زایی بالایی به واسطه ژن خاص خود را دارد. با انجام تست تعیین ژنوتیپ می توان تشخیص داد که دام هترو زیگوت است یا همو زیگوت یا اینکه یک دام معمولی است. چند شکلی بودن ژن FceB یا همان برولا باعث می‌شود که نرخ تخمک‌ریزی در میش‌هایی که میزبان این ژن هستند، بیشتر شود. در بین گوسفندان ایرانی به دلیل پایش و آمیخته‌گری قوچ‌های افشاری، ژن برولا به این نژاد منتقل شده است به همین خاطر نام دیگر آن افشار برولا است.

شرکت دانش‌بنیان افشار ژن علاوه بر ارائه محصولات اصلاح نژاد شده دامی، عرضه محصولات غیر دامی و برگزاری کلاس‌های آموزشی، در خدمتی دیگر به صنعت دام‌پروری کشور، خدمات آزمایشگاه تست ژنتیک دام را به متقاضیان محترم عرضه می‌کند. دام‌پروران، مزرعه‌داران و متقاضیانی که برای دام‌های خود نیاز به انجام تست تعیین ژنوتیپ دارند می‌توانند به آزمایشگاه تست ژنتیک شرکت افشار ژن مراجعه کنند.

از جمله مزیت‌های استفاده از خدمات آزمایشگاه تست ژنتیک تشخیص نسب دام‌هاست. تشخیص بیماری‌های ژنتیکی احتمالی در دام‌ها، شناسایی و مطالعه ژن‌های مطلوب برای تولیدمثل، شناسایی و مطالعه ژن‌ برای تغذیه بهینه، انجام آزمایش جهت تکثیر ژن، تعیین گروه خونی، استخراج ژن‌ها و … از دیگر خدماتی است که توسط آزمایشگاه تست ژنتیک انجام می‌گیرد.

از جمله دیگر محصولات شرکت افشار ژن می‌توان به بره نر هموزیگوت اشاره کرد.

در ضمن مجتمع دام‌پروری افشار ژن محصولات بی‌نظیری مثل قوچ هترو ، قوچ همو ، میش هترو ، میش همو ، گوسفند چندقلوزا ، گوسفند دوقلوزا ، میش چندقلوزا و میش دوقلوزا را به متقاضیان عرضه می‌کند. برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.