چهارشنبه - ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ | Wednesday - 24 April 2019
09221599051 \
مجتمع دامپروری افشار ژن

بازدید محققین موسسه تحقیقات علوم دامی کشور جهت همکاری مشترک


بازدید جناب آقای دکتر بنابازی معاون پژوهشی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور و هیئت همراه از مجتمع  دامپروری افشارژن 


طراحی و اجرا : گروه طراحی سایت 01 وب