چهارشنبه - ۰۵ تیر ۱۳۹۸ | Wednesday - 26 June 2019
09221599051 \
مجتمع دامپروری افشار ژن

دوره پرورش گوسفند


پرورش و نگهداری گوسفند  داشتی و پرواری مدیریت تولید مثل، جیره نویسی، واکسیناسیون و بیماری ها با ارائه مدرک از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و سازمان فنی و حرفه ای استان تهران


طراحی و اجرا : گروه طراحی سایت 01 وب